Co przed nami?

Najbliższe dni są dla Parafialnego Komitetu Organizacyjnego oraz wolontariuszy czasem wzmożonych przygotowań do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii. W piątek 22 lipca przewidziano przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy w Szkole Podstawowej nr 53, która będzie stanowiła zakwaterowanie dla części pielgrzymów z Włoch. Wolontariusze zostaną zapoznani z zasadami dyżurów nocnych, zasadami wydawania posiłków oraz postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych. Na terenie w pobliżu kościoła rozstawiony zostanie główny namiot, w którym będą odbywać się katechezy z udziałem pielgrzymów. W piątek zostaną przygotowane również pakiety pielgrzyma. Teren w pobliżu kościoła i szkoły będzie udekorowany m.in. flagami Polski, Włoch i Rosji. Przygotowane zostaną również kartki dla pielgrzymów, na których zostaną umieszczone informacje o adresie zakwaterowania oraz zasadach jakie obowiązują naszych gości w stosunku do rodzin zapewniających im nocleg. Szczegóły poniedziałkowego pikniku będą ustalane na spotkaniach Komitetu Parafialnego oraz wolontariuszy w sobotę i w niedzielę.