Komitet organizacyjny

Członkowie Parafialnego Komitetu Organizacyjnego z podziałem na sekcje:

 Sekcja ogólna:
1. Maria Galik
2. Henryka Kuciel
3. Dorota Marcinkowska
4. ks. Jarosław Nowak
5. Joanna Stanisławska
6. Jadwiga Szuba
7. Barbara Woyna-Orlewicz
Zakwaterowanie:
8. Halina Krawczak
9. Jolanta Woźnicka
Żywienie:
10. Sybilla Borowicka
11. Zuzanna Iwanicka
12. Zofia Wcisło
Sekcja językowa:
13. Zofia Nazim
Sekcja pastoralna:
14. Anna Mazurkiewicz
Wolontariat:
15. Irena Galiv
Internet:
16. Stefan Domański